Tarian Penyambutan

Diupload oleh Ichmunandar .
26 Sep 2017


Keramah tamahan orang Indonesia sudah terkenal sejak lama. Bila suatu daerah kedatangan tamu orang asing maka, biasanya akan disuguhkan dengan tarian penyambutan sebelum jamuan makan dan minum. Hal ini akan membuat suasana menjadi lebih bersahabat dan menjadi kesan yang untuk pada daerah tersebut.

Kembali ke Gallery

0 Like